Rata de vedere 25, Rata de vedere 25, ING Ipotecar


Main navigation BNM

TR: Compararea standardelor de viață între țări se bazează adesea pe produsul intern brut PIB pe cap de locuitorcare exprimă în termeni monetari gradul de bogăție al unei țări în raport cu o altă țară. Totuși, acest indicator-cheie reflectă foarte puțin aspectele legate de distribuția veniturilor în interiorul unei țări și, în plus, nu furnizează informații legate de factorii nemonetari, care pot avea un rol semnificativ în determinarea calității vieții populației.

Pe de o parte, inegalitățile în distribuția veniturilor pot crea stimulente pentru îmbunătățirea situației persoanelor prin muncă, inovare sau dobândirea de noi competențe.

de ce femeile au o vedere slabă

Pe de altă parte, aceste inegalități la nivelul veniturilor sunt adesea considerate ca fiind legate de criminalitate, sărăcie și excluziune socială.

Rata pentru UE, calculată ca medie ponderată a rezultatelor naționale, disimulează variații considerabile între statele membre ale UE a se vedea figura 1.

Account Options

În scopul comparațiilor spațiale, acesta este adesea exprimat în standarde ale puterii de cumpărare SPC astfel încât să se țină seama de diferențele de la o țară la alta în ceea ce privește costurile vieții. Diferitele categorii sociale sunt mai mult sau mai puțin vulnerabile la sărăcia monetară.

Cele mai mari diferențe între sexe în au fost consemnate în statele membre baltice o cifră cu 2,8 puncte procentuale mai mare pentru femeiSlovenia 2,7 puncte procentuale și Germania 2,6 puncte procentualeîn timp ce Bulgaria, Republica Cehă, Cipru, Suedia și Belgia au raportat, de asemenea, rate ale riscului de sărăcie pentru femei care erau cu 2,0 sau mai multe puncte procentuale mai mari decât cele pentru bărbați, cum a fost cazul Norvegiei.

În schimb, în cinci state membre ale UE rata riscului de sărăcie a fost ușor mai ridicată în rândul bărbaților decât al femeilor, și anume în Danemarca, Malta, Țările de Jos, Finlanda și Spania, precum și în Islanda, situație întâlnită și în Republică Iugoslavă a Macedoniei și Serbia. Ratele riscului de sărăcie nu sunt distribuite uniform între gospodăriile cu un număr diferit de adulți și de copii aflați în întreținere.

miopie și paliditate pentru ochi

Într-o mică majoritate a statelor membre 15 din 28rata riscului de sărăcie în rândul gospodăriilor alcătuite din doi adulți dintre care cel puțin unul având vârsta de cel puțin 65 de ani a fost mai scăzut decât în cazul categoriei mai largi a tuturor gospodăriilor alcătuite din doi sau mai mulți adulți, în special în Grecia unde diferența a fost de 7,5 de puncte procentuale.

La cealaltă extremă, în Malta, rata riscului de sărăcie în cazul gospodăriilor alcătuite din doi adulți dintre care cel puțin unul având vârsta de cel puțin 65 de ani a fost cu 13,2 puncte procentuale mai mare decât în cazul tuturor gospodăriilor alcătuite din doi sau mai muți adulți, o diferență mare fiind consemnată și în Elveția 9,0 puncte procentuale.

Dintre cele trei tipuri de gospodării indicate în figura 4, toate statele membre ale UE, în afară de Slovenia, au raportat faptul că gospodăriile alcătuite din doi adulți și un copil au fost cele mai puțin expuse riscului de sărăcie; în Slovenia, cel mai mic risc de sărăcie a fost înregistrat în rândul gospodăriilor alcătuite din doi adulți și trei sau mai mulți copii aflați în întreținere.

Majoritatea statelor membre ale UE au raportat, de asemenea, că cea mai mare rată a riscului de sărăcie au avut-o persoanele singure cu copii aflați în întreținere, deși au existat mai multe excepții în care rata a fost mai ridicată pentru gospodăriile alcătuite din doi adulți și trei sau mai mulți copii: în special Bulgaria și Romania și, în mai mică măsură, Portugalia, Italia, Slovacia, Spania și Grecia; această situație s-a produs și în toate cele trei țări rata de vedere 25 pentru care sunt disponibile date.

Acest lucru se poate realiza, de exemplu, prin rata de vedere 25 prestațiilor sociale.

  • Cum să îmbunătățiți vederea 100
  • Cum se tratează vederea minus 4
  • se au în vedere - Traducere în engleză - exemple în română | Reverso Context - Rata de vedere 25

Una dintre modalitățile de evaluare a succesului măsurilor de protecție socială este compararea indicatorilor de sărăcie înainte și după transferurile sociale a se vedea figura 5. Analizând impactul în termeni relativi, cel puțin rata de vedere 25 dintre toate persoanele care au fost expuse riscului de sărăcie în Finlanda, Irlanda și Danemarca au depășit pragul ca urmare a transferurilor sociale ; acest lucru a fost valabil și pentru Islanda și Norvegia. Datele privind inegalitatea economică devin cu atât mai importante pentru estimarea sărăciei relative cu cât distribuția resurselor economice poate avea o incidență directă asupra gradului de răspândire și a amplorii sărăciei.

Acest raport a variat considerabil între statele membre, de la 3,5 în Republica Cehă și 3,6 in Slovenia, Slovacia și Finlanda, la peste 6,0 din cati ani apare hipermetropia Letonia, Italia, Spania, Grecia și peste 7,0 în Lituania și România, atingând vârful de 7,9 în Bulgaria.

insuficiență vizuală severă la un ochi

Dintre statele din afara UE prezentate în figura 6, Islanda 3,3 și Norvegia 3,7 au raportat, de asemenea, niveluri deosebit de reduse ale inegalității privind distribuția veniturilor, în timp ce în Turcia 8,6, date din și Serbia 9,7ratele cele mai recente au fost mai ridicate decât în oricare dintre statele membre ale UE. Una dintre categoriile care prezintă un interes special este cea a persoanelor în vârstă, ceea ce se explică în parte prin procentul în creștere al populației UE cu vârsta de cel puțin 65 de ani.

Sistemele de pensii pot juca un rol important în combaterea sărăciei în rândul persoanelor în vârstă.

În acest sens, este interesant să se compare veniturile persoanelor în vârstă cu cele ale restului populației. În șase state membre ale UE Luxemburg, Grecia, Franța, Spania, Italia și Ungariamediana veniturilor persoanelor în vârstă a fost egală sau mai mare decât mediana veniturilor persoanelor cu vârste sub 65 de ani, acest lucru fiind valabil și pentru Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Serbia și Turcia date din Procentele relativ scăzute pot reflecta în linii mari drepturile la pensie.