Viziunea și restaurarea ei


Predarea mesajului restaurării partea a doua Introducere Mesajul restaurării este acela că Evanghelia lui Isus Hristos — care include doctrină eternă, autoritatea preoţiei şi rânduielile salvării — a fost restaurată pe pământ prin profetul Joseph Smith.

  • Nu, desigur.
  • Viziunea 4 în timpul nașterii
  • Înțelegerea doctrinei Metrogil pentru tratamentul ochilor Am ieşit încet, încet din casele periferice cu perne în geam ca să nu vadă miliţia lumina aprinsă.

Prin Evanghelia restaurată a lui Isus Hristos — aceeaşi Evanghelie care a fost revelată în fiecare dispensaţie a Evangheliei — toţi copiii lui Dumnezeu pot obţine viaţă veşnică. Potenţialii misionari trebuie să aibă o înţelegere clară despre conceptul apostaziei şi cel al restaurării şi să fie pregătiţi să le explice simplu şi să depună mărturie despre ele cu putere.

Pregătire prealabilă Studiaţi Predicaţi Evanghelia Mea, paginile calea și privitorul montator El era mic ca statură, însă mare în mărturie. Nu după mult timp de la sosirea sa, împreună cu colegul său, au sunat la uşa lui Elmer Pollard, în Oshawa, Ontario, Canada.

Părându-i rău pentru cei doi tineri care, în timpul unui viscol puternic, mergeau din uşă în uşă, domnul Pollard i-a invitat pe misionari în casa lui.

Ei i-au prezentat mesajul lor.

măsurarea vederii ceea ce se numește

El nu a simţit Spiritul. La un moment dat, i-a rugat să plece şi să nu se mai întoarcă. Viziunea și restaurarea ei sale cuvinte, adresate vârstnicilor în timp ce aceştia ieşeau pe uşă, au fost rostite în batjocură: «Nu-mi puteţi spune că voi chiar credeţi viziunea și restaurarea ei Joseph Smith a fost un profet al lui Dumnezeu! După vizionarea clipului video, adresaţi întrebările: Dacă aţi fi fost unul dintre acei misionari, ce gânduri sau sentimente aţi fi avut în timp ce aţi fi plecat din casa domnului Pollard?

Viziunea și restaurarea ei. Main Navigation

Ce aţi fi făcut în acel moment? Băiatul nostru de la ţară i-a spus colegului său: «Vârstnicule, noi nu i-am răspuns domnului Pollard. El a spus că noi nu credem că Joseph Smith a fost un profet adevărat.

Să ne întoarcem şi să ne depunem mărturiile în faţa lui». Iniţial, misionarul mai experimentat a ezitat, însă, în cele din urmă, a fost de acord să-l însoţească pe colegul său.

Viziune și restaurare

Frica le-a cuprins inima în timp ce se apropiau de uşa de unde tocmai fuseseră daţi afară. Au bătut, l-au văzut pe domnul Pollard, au aşteptat un moment care a părut extrem de lung şi, apoi, cu putere venită de la Spirit, misionarul nostru neexperimentat a spus: «Domnule Pollard, aţi spus că noi nu credem cu adevărat că Joseph Smith a fost un profet al lui Dumnezeu.

Vă depun mărturie că Joseph a fost profet. El chiar a tradus Cartea lui Mormon. Eu ştiu aceste lucruri». Ulterior, domnul Pollard, acum fratele Pollard, se afla în cadrul unei adunări a preoţiei şi a declarat: «Nu am putut să dorm în acea noapte.

comunicare cu deficiențe de vedere

A doua zi, le-am telefonat misionarilor şi i-am rugat să revină. Adresaţi cursanţilor întrebarea: De ce credeţi că mărturia misionarului despre profetul Joseph Smith a avut un efect atât de profund asupra domnului Pollard?

Rugaţi cursanţii să deschidă la Joseph Smith — Istorie din Perla de mare preţ. Rugaţi un cursant să citească cu glas tare versetele 5, 6iar pe un altul versetele Apoi, adresaţi cursanţilor întrebarea: Cum aţi putea rezuma aceste versete într-o propoziţie sau două?

Rugaţi un cursant să citească, cu glas tare, Joseph Smith — Istorie În timp ce se citeşte versetul, rugaţi cursanţii să se gândească în ce fel se aseamănă căutarea adevărului religios de către Joseph Smith cu cea a multor oameni pe care îi vor întâlni în misiunile lor. Apoi, adresaţi întrebările: Care erau întrebările care îl preocupau pe Joseph Smith?

Viziune 5 linii ce este viziunea 0 2, restabiliți vederea după operație Program de restaurare a viziunii taoiste. Bestia a ieșit din captivitate!

De ce i-a fost atât de dificil lui Joseph să decidă cărei biserici să i se alăture? În ce fel se pot asemăna întrebările lui Joseph Smith cu cele pe care le au oamenii azi? Rugaţi un cursant să citească cu glas tare Joseph Smith — Istorie Apoi, adresaţi întrebările: Ce principiu a învăţat Joseph Smith despre cum să găsească adevăruri spirituale?

Deşi cursanţii ar putea folosi alte cuvinte, cel mai probabil ei vor formula următorul principiu: Putem învăţa adevăruri spirituale de la Dumnezeu dacă ne rugăm Lui pentru răspunsuri şi suntem dornici să acţionăm. Cum puteţi folosi exemplul lui Joseph Smith pentru a-i ajuta pe alţii care doresc să găsească adevăruri spirituale? Invitaţi cursanţii să citească în gând Joseph Smith — Istorie În timp ce fac acest lucru, rugaţi-i să viziunea și restaurarea ei gândească la impactul de durată pe care l-a avut Prima Viziune asupra lumii şi a vieţilor lor.

După ce le oferiţi câteva momente în care să citească fragmentul în linişte, adresaţi întrebări precum următoarele: Care ar fi câteva dintre motivele pentru care duşmanul l-a atacat pe Joseph Smith înainte să-i apară Tatăl Ceresc şi Isus Hristos?

Viziunea și restaurarea ei

Duşmanul a vrut să-l împiedice pe Joseph să înveţe adevăruri spirituale şi, prin urmare, să împiedice restaurarea să aibă loc. În ce moduri a început Prima Viziune să înlăture consecinţele marii apostazii?

Subliniaţi-le cursanţilor acest adevăr: Prin Prima Viziune, cerurile s-au deschis din nou şi restaurarea a început. Ce adevăruri doctrinale pot fi învăţate din Prima Viziune? Tatăl şi Fiul sunt Fiinţe separate, cerurile sunt deschise, putem primi revelaţie şi aşa mai departe.

De ce credeţi că Predicaţi Evanghelia Mea sugerează ca misionarii să propovăduiască despre Prima Viziune în timpul primei discuţii cu un simpatizant? Cum îi poate ajuta pe simpatizanţi în încercarea lor de a găsi adevăruri spirituale faptul de a învăţa despre vizita făcută lui Joseph Smith de Tatăl Ceresc şi Fiul Său, Isus Hristos?

Predarea mesajului restaurării (partea a doua)

Dacă este disponibil, le puteţi arăta cursanţilor un clip video al fragmentului citat în foaia de prezentare: Preşedintele Gordon B. Fragmentul video rulează aproximativ de la minutul până la Rugaţi un cursant să citească cu glas tare primele trei paragrafe.

Cursanţii trebuie să înţeleagă că, dacă relatarea lui Joseph Smith despre viziunea sa este adevărată, atunci este adevărată şi afirmaţia că Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă este singura Biserică de pe pământ care are întreaga aprobare şi autoritate de la Tatăl Ceresc şi Isus Hristos. Conform preşedintelui Hinckley, în ce mod a fost munca lui Joseph Smith diferită de munca realizată de conducătorii religioşi dinaintea lui, care au reformat obiceiuri de preaslăvire şi învăţături doctrinale?

Acordaţi-le cursanţilor câteva minute să citească în gând restul foii de prezentare. Pe măsură ce citesc, îndemnaţi-i să marcheze cuvinte, expresii sau declaraţii care le atrag atenţia.

După ce termină de citit, rugaţi-i pe câţiva dintre ei să împărtăşească ceea ce au marcat şi să explice de ce acele lucruri au însemnătate pentru ei. Puteţi adresa întrebări cum ar fi următoarele: De ce ar putea fi dificil pentru anumiţi oameni să accepte veridicitatea viziunii lui Joseph Smith? Având în vedere principiile studiate în lecţia noastră precedentă, care este locul Primei Viziuni în tiparul dispensaţiilor, apostaziei şi restaurării?

viziunea 8 poți naște singur

După o perioadă de apostazie, Prima Viziune a inaugurat o restaurare şi o nouă dispensaţie a Evangheliei. Ca şi în dispensaţiile precedente, un profet a fost chemat de Dumnezeu să restaureze adevăruri ale Evangheliei şi autoritatea preoţiei.

tulpini de vedere

Acest lucru înseamnă că Evanghelia nu va fi pierdută prin apostazie, ci va dăinui pe pământ până la cea de-a Doua Venire a lui Isus Hristos. În ce fel ar putea un simpatizant să accepte realitatea Primei Viziuni şi a restaurării Evangheliei în zilele moderne dacă viziunea și restaurarea ei l-ar ajuta să înţeleagă acest tipar scriptural de apostazie şi restaurare?

Rugaţi membrii clasei să deschidă lapaginile 37 şi 38 din Predicaţi Evanghelia Mea şi să citească în gând ultimele două paragrafe de la pagina 37 şi primul paragraf de la pagina 38, căutând lucruri care au fost restaurate sau restabilite prin restaurare. Apoi, rugaţi-i pe cursanţi să împărtăşească ceea ce au găsit.

distanta tabelului de testare a vederii

Ar fi bine să vă asiguraţi că membrii clasei menţionează 1 restaurarea autorităţii, cheilor şi rânduielilor preoţiei 2 restabilirea Bisericii lui Hristos, 3 chemarea a doisprezece apostoli, 4 inaugurarea unei noi dispensaţii a Evangheliei şi 5 chemarea unui profet în viaţă. Pentru a ajuta cursanţii să simtă adevărul şi importanţa Primei Viziuni şi a restaurării, rugaţi membrii clasei să răspundă la întrebări precum următoarele: Cum aţi ajuns să dobândiţi o mărturie despre realitatea şi însemnătatea Primei Viziuni?

În ce fel v-a fost influenţată credinţa în restaurarea Evangheliei lui Isus Hristos de mărturia voastră cu privire la Prima Viziune? Întrebaţi-i dacă vreunul dintre ei doreşte să-şi depună mărturia despre Prima Viziune sau despre restaurare. Împărţiţi membrii clasei în echipe de câte doi. Organizaţi cursanţii în grupuri mici de câte patru două echipe în fiecare grup.

  • Timișul și-a pierdut ambiția.
  • Masă oferă oamenilor vederea
  • Ruladă de Pasăre.

Acordaţi-le suficient timp să se pregătească pentru a preda o lecţie scurtă de trei-patru minute despre Prima Viziune şi despre restaurare. Explicaţi-le că modul lor de predare trebuie să fie simplu şi clar. Rugaţi cursanţii să revadă materialul din Predicaţi Evanghelia Mea, paginile sau pagina 11 din broşura Restaurarea Evangheliei lui Isus Hristos, folosită de misionari.

cerințele de viziune pps

Îndemnaţi cursanţii să folosească propriile cuvinte pentru a explica experienţa lui Joseph Smith exceptând fragmentul Joseph Smith — Istorie Amintiţi-le să încheie cu mărturiile lor.