Viziune dreapta 0 stânga 1. LG UP81 50inchi 4K Smart UHD TV | LG România


Trăsături definitorii[ modificare modificare sursă ] Ca una dintre marile orientări politice și ideologice ale epocii contemporane, stânga are în centrul preocupărilor sale apărarea drepturilor omului, justiția socială, egalitatea nu numai de șanse, ci și în drepturinediscriminarea oamenilor după rasă, naționalitate sau sex.

Stânga se dorește a fi expresia politică a altruismului, a iubirii omului de aproapele său, adică sensibilitate pentru suferințele și aspirațiile celorlalți. Stânga modernă nu își vede împlinite idealurile decât într-o societate democratică, în care consultarea electorală are ca scop aflarea cerințelor populației, cucerirea puterii fiind calea prin care aceste aspirații pot fi traduse în viață de cei aleși în alegeri.

Adversarii ideologiilor de stânga susțin că acestea sunt înrudite cu comunismul deoarece acesta a fost de asemenea o ideologie de stânga.

LG A1 48 inch 4K Smart OLED TV | LG România

De-a lungul istoriei au existat și alte partide sau mișcări de stânga social-democrați, socialiști, trotzkiști, anarhiști etc.

Pornit ca o mișcare radicală de stânga cu țeluri generoase, comunismul a devenit în URSS iar după acest model și în alte țări un regim opresiv ce a refuzat acordarea libertăților individuale și colective, fapt care s-a întors împotriva idealurilor declarate ale mișcării. Astăzi, unele partide de stânga, care și-au menținut denumirea de comuniste, și-au schimbat discursul[ necesită citare ] recunoscând unele beneficii ale economiei de piață partidul comunist chinez sau ale parlamentarismului democratic PC francez și ceh.

viziune dreapta 0 stânga 1

A fi de stânga înseamnă opoziție fața de concepția dreptei de făurire a unei societăți în care economicul să fie independent de politic, adică satisfacerea cu prioritate a cerințelor păturii active a populației, un liberalism economic neîngrădit, individualism exacerbat [ necesită citare ] și restrângerea rolului statului la poliție, justiție și armată.

Stânga contemporană este împotriva diminuării rolului statului dincolo de o anumită limită, dar, totodată, și împotriva exagerării acestui rol către un stat autoritar, cu viziune dreapta 0 stânga 1 șef atotputernic, capabil să îngrădească exprimarea opiniilor adversarilor politici.

Ideile și idealurile stângii țin de căutarea neîncetată a omului după o stare mai bună, pentru sine și pentru comunitatea din care face parte. Pentru aceasta e nevoie de un dublu compromis: pe de o parte, între capitalul patronatului și munca oferită de salariați, iar, pe de altă parte, între statul ce legifereaza și menține ordinea socială și piața ce stimulează eficiența individului.

viziune dreapta 0 stânga 1

Din punct de vedere economic, Stânga include de la teoriile lui Keynes și Statul socialdemocrația industrială și economia de piață socialăpână la naționalizarea economiei și planificarea centralăla promovarea sindicalismului-anarhic asociat cu un consiliu și ansamblu anarho-comunist auto-administrat.

În timpul Revoluției IndustrialeStânga a susținut sindicatele. La începutul secolului al XX -lea, mulți stângiști susțineau puternic intervenția guvernului în economie.

Conectați-vă pentru a crea Lista preferințelor

În ultimul sfert al secoului al XX-lea, credința că guvernul guvernând în conformitate cu interesele oamenilor ar trebui să fie implicat direct în viața de zi cu zi a scăzut în popularitate în rândul oamenilor de centru-stângaîn special a social-democrațiloraceștia adoptând A treia cale.

Alți leftiști cred în doctrina economică Marxistănumită astfel după teoriile economice ale lui Karl Marx. Se încearcă să se facă o distincție între teoriile economice ale lui Marx și filosofia sa politică, argumentându-se că abordarea economică a lui Marx este independentă de susținerea acestuia pentru un socialism revoluționar și a credinței lui că este inevitabilă o revoluție a proletariatului.

Alte caracteristici ale stângii[ modificare modificare sursă ] Stânga a fost și este neconformistă, fidelă unor principii, dar, totodată, critică față de modul lor de aplicare. Stânga crede în progres, crede în libertatea de expresie și în egalitatea reală viziune dreapta 0 stânga 1 cetățenilor, se opune promovării unui capitalism sălbatic, se ridică împotriva nedreptăților unei societăți imperfecte.

Lista stocuri

Criteriul cel mai frecvent utilizat pentru a distinge stânga de dreapta îl constituie — după Norberto Bobbio — atașamentul la idealul egalității între oameni. Omul de stânga e egalitarist, adică e convins că cea mai mare parte a inegalităților care îl indignează sunt sociale și, deci, eliminabile. Omul de dreapta, în schimb, este — după acest autor — inegalitarist, căci consideră că inegalitățile în societate țin de însăși natura omului și e zadarnic a încerca eliminarea lor.

viziune dreapta 0 stânga 1

Stânga modernă își adaptează tactica la noile condiții istorice, motiv pentru care mesajul stângii continuă să aibă forță de atracție. Economia de piață, singura alternativă in noile condiții, trebuie să tabel complet pentru vedere — în viziunea stângii — principiul libertății de acțiune a relațiilor de schimb pe piață cu restricțiile ce decurg din egalitatea socială.

Politică de stânga - Wikipedia

Stânga, deci, combate consecințele negative ale mecanismelor economice asupra societății umane și, recunoscând caracterul ireversibil al globalizării, se opune aspectelor distructive ale acestui proces și preconizează menținerea lui sub control.

Tradițional, stânga a fost și a rămas internaționalistă, înțelegând prin asta solidaritatea mondială a celor ce muncesc și opoziția fermă față de naționalism.

viziune dreapta 0 stânga 1

Totodată, însă, a fi de stânga, astăzi, este și o dovadă de patriotism, căci omul de stânga își iubește țara și dorește propășirea ei. Ea consideră, însă, binevenită aderarea țării la organizații integratoare, cum ar fi Uniunea Europeană, deoarece ele pot constitui un imbold în procesul încă neîncheiat al modernizării societății românești. În aplicarea principiului solidarității sociale, stânga susține, de regulă, lupta sindicatelor pentru apărarea drepturilor muncitorilor.

Stânga modernă a încetat, însă, să fie exponenta politică a sindicalismului, ba chiar, odată ajuns la putere, un guvern de stânga poate adopta decizii care, conducând la creșterea generală a economiei, riscă să fie contestate de sindicate. Pentru atenuarea restabilirea vederii care a reușit a urmărilor dureroase ale șomajului, ea militează pentru îmbunatățirea asistenței medicale a forței de muncă și pentru creșterea nivelului de educație a personalului productiv, astfel încât el să se poată adapta cu ușurință progreselor tehnologice.

Stânga este un apărător al drepturilor femeilor și a celor din pătura țărănească. Ea susține emanciparea femeilor și recunoașterea drepturilor lor egale în societate, îndeosebi în România, unde rolul femeilor în parlament, în guvern, în conducerea economiei, în știință, este încă redus.

Meniu de navigare

Stânga este în mod natural adevăratul susținator al intereselor țărănimii și este singura forță politică ce sustine sporirea eficienței procesului agricol de producție prin crearea de cooperative țărănești după modelul antebelic inițiat de fruntașul țărănist de stânga Ion Mihalacheiar nu prin reconstituirea marilor latifundii. Din istoria stângii[ modificare modificare sursă ] Noțiunea de stânga a apărut laodată cu Revoluția franceză viziune dreapta 0 stânga 1, în adunarea reprezentanților poporului, locul pe care îl ocupau iacobinii, cei mai deciși în răsturnarea monarhiei, anularea privilegiilor nobiliare și instalarea republicii fiind asezati la stânga amfiteatrului.

Principiile revoluției s-au răspândit, apoi, în întreaga Europa, i-au înflăcărat pe cei ce au pregătit revoluția de la în Franța - Saint-Simon; Louis Blanc, Ch.

Fourier, P. Engels, W. Liebknecht, August Bebel ș. Chiar în timpul vieții, dar mai ales dupa moartea lui Marx și a lui Engelsau apărut noi figuri majore ale mișcării muncitorești : Karl Kautski, Ed. Bernstein, Roza Luxemburg, Paul Lafargue ș. Odată cu aceștia a avut loc scindarea ideologică a stângii între reformiști și marxiști. Dacă pentru marxiști și, ulterior, pentru comuniștii-leniniști, obiectivul viziune dreapta 0 stânga 1 este desființarea exploatării și dominației de clasă, preluând puterea prin revoluție politică, în schimb, pentru reformiștii bernsteiniști, ulterior, pentru toate partidele social-democrate, socialiste și laburiste, situația clasei muncitoare poate fi ameliorată prin reformarea, îmblânzirea capitalismului și respingerea căii revoluției, care echivalează, întotdeauna, cu violența.

În acest sens, se acordă preferința formelor parlamentare și legale de obținere minus vederea este proastă succesului în revendicări.

Această bifurcare principială a gândirii de stânga dăinuie până astăzi, cu toată prăbușirea comunismului de tip sovietic.

Cea de a III-a Internațională, creată la Moscova în de unde și numele de Komintern și la care au aderat aproape toate partidele comuniste, a avut drept țel apărarea URSS și propaganda comunismului în alte țări. Cea de a IV-a Internațională, apărută înare caracter trotzkist.

Deosebiri între stânga modernă și stânga dogmatică[ modificare modificare sursă ] Forma în care se prezintă astăzi societățile din Germania, Franța, Anglia și chiar Statele Unite, este mult deosebită de imaginea capitalismului sălbatic pe care o combăteau socialiștii acum de ani. Sistemul capitalist actual este diferit de cel din secolul 19 și chiar de la inceputul secolului capitalismul contemporan posedă un amplu sector de servicii publice, el nu mai ignoră privațiunile unor largi pături sociale, deoarece sufragiul universal obligă la menajarea viitorilor alegători; principiile drepturilor omului, izvorâte din revoluția franceză, au fost adoptate de ONU și călăuzesc deciziile oamenilor politici; proprietatea privată, deși sacrosanctă, nu mai duce la abuzuri, căci este echilibrată de o serie de alte drepturi și îndatoriri societale.

Transformarea capitalismului a avut loc atât sub presiunea mișcărilor muncitorești și a criticii socialiste, cât și ca strategie preventivă a statului burghez ce urmărea desprinderea unei părți a clasei muncitoare de mișcările revoluționare prin îmbunătățirea condițiilor de trai.

viziune dreapta 0 stânga 1

Norberto Bobbio, Dreapta și stânga, Ed. Humanitas, Diogene, Florian, Fundamentele doctrinelor politice, Engels, Manifestul Partidului Comunist, Ed. Nemira, Ana Bazac, Reformismul socialist. Repere, Ed. Consens, Beck Verlag, Eric HobsbawmDas Gesicht des Jahrhunderts, Carl Hanser Verlag, Vasile Niculae, O istorie a social-democrației române vol.

Institutului de Teorie Socială. Radu Negru, Articole in săptâmanalul "Timpul-7 zile" Robert B.