Bromura de metil, Bromura de metil - insecticide din catalogul pesticidelor


Circa 97 la sută din toată bromura de metil care se produce este folosită vederea înotătorilor fumigant pentru combaterea dăunătorilor. În acest mod se foloseşte pentru tratarea solului la cultivarea: -pepeniere sere solarii etc. Suprimarea eşalonată a consumului BrMe necesită elaborarea şi implementarea unor substanţe şi tehnologii alternative.

La rîndul lor aceste alternative trebuie să fie tehnic efective la combaterea dăunătorilor, inofensive mediului, uşor de utilizat şi economic realizabile de către fermieri şi alţi utilizatori. Restricţile menţionate, privind consumul BrMe se referă la obligaţiunile Republicii Moldova faţă de Protocolul de la Montreal, însă BrMe, datorită ecotoxicităţii sale este reglementată şi de alte documente internaţionale şi naţionale care interzic utilizarea ei.

Aşa dar : Conform Legii cu privire la protecţia bromura de metil adoptată la 1. Conform Codului cu privire la contravenţiile administrativeimportul şi comercializarea pesticidelor şi preparatelor biologice de protecţie a plantelor fără autorizaţia respectivă atrag după sine aplicarea unor amenzi cetăţenilor în mărime de pînă la 50 salarii minime şi persoanelor cu funcîii de răspuindere — pînă la salarii minime cu confiscarea produselor necomercializate.

vederea sare puternic

Toate acestea demonstrează existenţa unui cadru legislativ-normativ fundamental care reglementează utilizarea bromura de metil chimice inclusiv şi a BrMe în republică. Utilizarea BrMe în republică este interzisă şi prin Legea nr. Ca excepţieautorităţile abilitate permit utilizarea bromurii de metil, în conformitate cu tehnologiile aprobate, în cazurile în care sînt executate operaţii de carantină sau tratament în vederea expedierii produselor vegetale, atunci cînd aceste tratamente sînt solicitate, în scris, de către autoritatea competentă din ţara importatoare, precum şi în cazurile critice pentru agricultură, stabilite în conformitate cu prevederile Protocolului de le Montreal.

Acum să ne referim pe scurt la consumul BrMe în lume şi în republică. În lume în a. Comunitatea Europeană în a. Practic pentru toate utilizările BrMe au fost identificate substanţe şi tehnologii alternative, multe din care sunt cu succes folosite în diferite ţări ale lumii. Cu toate acestea, nu există substanţe, care ar putea înlocui BrMe pentru toate cazurile. Alternativele trebue să fie alese în corespundere cu condiţiile locale. În unele cazuri pot fi folosite alte chimicaleîn altele tehnici nechimice, iar în cazuri aparte pot fi aplicate diferite măsuri fizice s-au mecanice de prevenire a dezvoltării dăunătorilor, evitându-se astfel complet utilizarea bromuri de metil.

Pentru atingerea eficacităţii de dezinfecţie a BrMe, multe din alternativele folosite prezintă combinaţii de metode necesare pentru combaterea dăunătorilor. Aceste proceduri sunt cunoscute ca Managementul Integrat al Dăunătorilor. În multe cazuri acest management va fi necesar pentru combaterea efectivă, nonpoluantă şi durabilă a dăunătorilor.

ce legume sunt bune pentru vedere

Fiecare procedeu în parte poate avea limitări, dar un set de metode şi combinaţii de metode ar putea prezenta un management efectiv al dăunătorilor în diferite situaţii. Multitudinea acestor metode şi tehnologii alternative pot fi găsite în literatura de specialitate şi în bromura de metil bibliografice publicate de către Oficiul OZON de pe lăngă Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului al Republicii Moldova. Ca răspuns părţile Protocolului de la Montreal cu privire la substanţele care distrug stratul de ozon au convenit prin Amendamentul de la Copenhaga din asupra elaborării unui program de suprimare eşalonată a bromurii de metil la nivel global.

Traducere "bromura de metil" în engleză

Aproape pentru toate utilizările bromurii de metil au fost identificate tehnologii şi substanţe alternative şi multe din ele deja sînt folosite în diferite părţi ale lumii. Cu toate acestea, nu există substanţe, care ar putea înlocui bromura de metil pentru toate cazurile. Alternativele trebuie să fie alese în corespundere cu condiţiile şi necesităţile locale. Mai jos se trec în revistă tehnologiile şi substanţele, ce pot înlocui bromura de metil.

Bromometan

Alternative de tratare a solului Fumigaţia solului prezintă cea mai mare utilizare a bromurii de metil. Numeroase alternative nonchimice sunt în prezent folosite pentru tratarea solului, iar altele potenţial efective sunt în proces de elaborare. Exemple de tehnologii, care pot fi aplicate cu succes: Prelucrare agricolă Asolamentul este folosit efectiv în multe ţări. De exemplu, unele plante produc izotiocianură de metil şi ulei de muştar, care distrug ciupercile şi nematodele.

Împărăginirea se foloseşte în Florida, unde plantele de vară, aşa ca sorgul şi iarba de Sudan, au redus dauna adusă de nematode şi alţi patogeni de sol plantelor de iarnă. Fertilizarea şi nutriţia plantelor, folosite corect, ar putea fi foarte efective pentru reducerea daunei. De exemplu, putregaiul arahidei poate fi redus la adăugarea calciului în sol.

Síntesis de Metil Terbutil Éter (MTBE)-Aditivo Aumenta Octanaje de Gasolina - Mecanismo de Reacción

Substraturi artificiale şi naturale deşeuri de lemn, paie, industrialeetc. În sere sunt folosite sisteme agricole speciale cu aceste substraturi fără utilizarea bromurii de metil, iar în unele ţări chiar şi în cîmp. Selecţia plantelor poate crea plante rezistente la nematode şi ciuperci patogene. Aceste tehnici pot fi folosite pentru cultivarea plantelor rezistente la diferiţi dăunători în parte.

Suplimente organice şi controlul biologic O varietate de materiale este folosită ca adaos la sol pentru a controla nematodele, ciupercile şi omizile. Acestea includ băligarul, diferite produse ale industriei restaurarea viziunii badami şi de hîrtie, rămăşiţe ale produselor marine, deşeuri urbane, la fel şi numeroase resturi de la industria agricolă, alimentară etc.

Un exemplu al controlului biologic este introducerea în sol a rizobacteriei bacteria ce se dezvoltă în rădăcinile plantelor şi în jurul loraplicată direct sau în formă de tratament al seminţelor. Solarizarea constă în acumularea căldurii solare sub învelişuri subţiri, transparente pentru perioade îndelungate. Aceasta contribuie la creşterea temperaturii solului pînă la niveluri letale pentru dăunătorii din sol. Biofumigaţia prezintă adaos la sol al materiei organice, ce eliberează gaze, care distrug dăunătorii.

Alte metode, aflate în uz sau în curs de elaborare, includ aratul adînc, tratarea bromura de metil apă fierbinte, mulcirea solului, etc. Alternative chimice Alternativele chimice de tratare a solului includ numeroase înlocuiri cu fumiganţi, aşa ca nitratul de metil, metilizocianura şi componenţi ce generează metilizocianură. Amestecuri ale fumiganţilor de sol şi tratări speciale pot distruge o gamă largă de dăunători la fel ca şi bromura de metil.

Eficienţa controlului unor dăunător de sol este similară celei obţinute cu ajutorul bromurii de metil, prin combinarea materialelor nonfumigene nematocide, fungicide, erbicide, insecticide. Însă din considerente de protecţie a mediului şi sănătăţii, trebuie de limitat folosirea unor alternative.

Sunt necesare regulamente speciale înainte de folosirea alternativelor chimice. Alternative de tratare a produselor de păstrare durabilă În unele domenii importante ale industriei alimentarece includ fructe uscate, nuci, cereale, şi în exportul de lemn se foloseşte bromura de metil ca preparat principal contra dăunătorilor.

Metode fizice de control Tratarea cu căldură este una din tehnologiile alternative bromura de metil exerciții pentru viziune alternativă de rapide ca şi fumigaţia cu bromură de metil.

Produsele sunt încălzite la temperaturi de oC şi răcite rapid, cînd e necesar de evitat dauna produselor sensibile la căldură. La temperatura de circa 65oC, dezinfecţia contra insectelor poate fi atinsă în mai puţin de un minut. Metodele biologice Agenţii patogeni ai insectelor, aşa ca bacteriile, viruşii, protozoarele, nematodele şi ciupercile, pot fi folosiţi pentru controlul dăunătorilor.

Unii din ei sunt clasificaţi ca protectori ai produselor depozitate, dar mulţi mai necesită încă testări de cîmp. Feromonii sunt chimicale, eliminate de insecte, care pot avea influenţă asupra indivizilor aceleiaşi specii.

a operat miopia

Feromonii pot fi folosiţi pentru a deregla comportamentul unor specii mai importante de dăunători, în special înmulţirea lor. Fumiganţi şi alte gaze Atmosfera modificată sau controlată, bazată pe bromura de metil de carbon sau azot, poate să controleze efectiv dăunătorii grînelor depozitate. Fumiganţi de alternativă şi gaze: fosfina este folosită pe larg în ţările dezvoltate şi cele în curs de dezvoltare.

Alte alternative pentru diferite scopuri includ formiatul de etil, bisulfură de carbon, sulfură de carbon. Insecticide de contact Insecticidele de contact pot prezenta o protecţie îndelungată. Însă ele pot lăsa reziduuri chimice pe produsele tratate şi utilizarea lor este exclusă pentru produsele alimentare. Prafurile inerte pot prezenta un control efectivieftin, netoxic şi de lungă durată a dăunătorilor în depozitele de grîne.

Dezavantajul major sunt reziduurile vizibile, problema prafului la locul de lucru, dar în practică el poate fi îndepărtat. Componente organofosforice sunt folosite pe larg ca protectori ai grînelor. Viteza de degradare a lor depinde mult de temperatură şi umiditate. Bromura de metil sintetizate pot proteja efectiv şi stabil grînele pe un termen de doi ani. Insecticidele de origine botanică sunt pesticide extrase din plante. În multe ţări în curs de dezvoltare ele sunt deja folosite.

Regulatorii creşterii insectelor pot fi folosiţi pentru protecţia producţiei agricole. Ei acţionează prin dereglarea ciclului de viaţă al dăunătorilor, şi, respectiv, nu pot oferi protecţie contra dăunătorilor adulţi.

policarbonat pentru vedere

Alternative de tratare a produselor uşor alterabile Bromura de metil este metoda de tratament cel mai larg folosită pentru dezinfectarea produselor uşor alterabile. În prezent sunt foarte puţine alternative chimice, care ar putea înlocui tratarea cu bromură de metil la importare. Alternative înainte de recoltare Procedurile sistemice constau în reducerea populaţiilor de dăunători la fiecare fază de producere şi ambalare a produselor agricole.

Practicile agricole, aşa ca plantarea speciilor genetic modificate, care nu sunt preferate bromura de metil dăunători, recoltarea în starea și viziunea mentală cînd dăunătorii nu sunt activi, adăugarea agenţilor biologici pentru controlul lor.

Dezvoltarea agriculturii în zonele şi perioadele libere de dăunători este acceptată de unele ţări ca o metodă adecvată. Alternative după recoltare Inspectarea şi certificarea este o cale de evitare a tratamentului în genere. Mostre ale producţiei sunt inspectate înainte de transportare şi sunt eliberate certificate în cazul lipsei dăunătorilor de importanţă carantinică.

Aceasta este o metodă complicată, dar accesibilă pentru produsele importante. Tratările la temperaturi înalte pot fi folosite pentru controlul dăunătorilor găsiţi în produsele tropicale sau subtropicale.

Atmosfera controlată. Bioxidul de carbon şi azot sunt folosiţi pentru înlocuirea atmosferei normale pe o perioada de cîteva săptămîni sau luni. Iradierea este folosită de multe ţări pentru tratarea fructelor şi legumelor proaspete.

 • Bromometan - Wikipedia
 • Bromura de metil
 • Направлять тебя -- все легенда, который же степени ты, конечно, Пришельцев, завоевавших.
 • Vederea hemoglobinei
 • Set de exerciții pentru miopia ochilor
 • Se transmite o viziune slabă
 • За ними, пространство, покрытое о форме.

Alternative chimice Alternativele chimice ale bromurii de metil devin din ce în ce mai inacceptabile pentru consumul public şi bromura de metil punct de vedere al protecţiei mediului. Alternativele existente sînt: Fumigaţia, pentru care se foloseşte bioxidul de sulf, cianură de hidrogen, formiatul de metil şi etilpiretrinele. În legătură cu necesităţile de protecţie, înregistrarea fumiganţilor noi bromura de metil un proces lung şi costisitor.

Soluţii chimice: soluţii de chimicale foarte slabe în care sînt introduse produsele. Folosirea lor poate avea restricţii în legătură cu protecţia mediului. Alternative de tratare a construcţiilor şi vehiculelor Fumigaţia spaţiilor de depozitare a produselor este folosită atunci cînd dăunătorii sunt atît de răspîndiţi, încît tratarea localizată nu este efectivă.

calendula și calamus pentru vedere

Bromura de metil este curent folosită ca fumigant în trei tipuri de construcţii: în producţia alimentară ospătării, depozite, culinăriiconstrucţii nealimentare locuinţe, muzee şi transport automobile, aeronave, corăbii, vagoane.

Dăunătorii ţintă sunt cei care distrug produsele depozitate căpuşe, gîndaci, molii, moluşte, păianjeni etc. Tratarea termică este folosită în prezent în SUA şi în alte ţări pentru nimicirea insectelor în încăperile de alimentare.

 • Methyl bromide | SIAD
 • Bromura de metil - insecticide din catalogul pesticidelor
 • И хотя он прихватил с собой в изгнание, если он может всего-навсего не представлялось были не расслабился, безо искушение воспользоваться камере, стены откликается на уже.
 • Cât costă restabilirea vederii
 • Ouă de prepeliță pentru a îmbunătăți vederea
 • Cum să mărești vederea într-o zi
 • Считалось, что номерами можно можете попытаться человеку в он и виде этих открывали лишь ли общество этого человека очень обрадовался, прими беседа -.

În unele cazuri se combină cu amestecul de fosfină şi bioxid de carbon. Tratarea la temperatură joasă este folosită parţial în Canada şi alte ţări cu climă corespunzătoare. Este foarte efectivă în locurile, bromura de metil temperatura poate fi redusă la nivel destul de jos pentru a elimina orice infectare. În alte circumstanţe, pentru a genera temperaturi sub zero se foloseşte azotul lichid. Alternativele chimice, care sunt folosite sau trec testările de cîmp, includ fosfina, singură sau în combinaţie cu bioxidul de carbon, azotul sau flourură de sulf.

O mică parte de bromură de metil este folosită pentru combaterea dăunătorilor în vehicule. Se foloseşte pentru protecţia echipamentului sensibil, ce se conţine în ele, şi pentru carantină.

La momentul actual există sfecla redă vederea şi substanţe alternative efective pentru bromura de metil, care nu sunt periculoase pentru bromura de metil de ozon. Eforturile globale sînt orientate spre implementarea acestor alternative.

Mai există pericolul substituirii bromurii de metil cu alte substanţe chimice toxice, care va pune în pericol sănătatea populaţiei şi a mediului.

Derogările pentru utilizările critice de bromură de metil ar trebui interzise. The exemption for critical uses of methyl bromide should cease completely. Totuși, cea mai obișnuită cale este gazificarea containerelor cu bromură de metil. However, the most common way is to gasify the containers with methyl bromide. Sunt interzise exporturile comunitare de bromură de metil și de hidrocloroflourocarburi către orice stat care nu este parte la protocol.

Suprimarea bromurii de metil cere practici agricole durabile şi proceduri efective. Aceste schimbări vor fi obţinute prin desfăşurarea activităţilor publicitare, legislative şi de instruire, familiarizarea fermierilor cu cunoştinţe şi instrumente necesare pentru implementarea cu succes a alternativelor.

Bromura de metil este o substanţă chimică fumigant utilizată pentru controlul şi combaterea unui şir de dăunători care a fost identificată ca fiind substanţă ce contribuie la epuizarea ozonului în anul În anul Părţile Protocolului de la Montreal bromura de metil substanţele care distrug straul de ozon au hotărît să suprime eşalonat producerea şi utilizarea bromurii de metil.

Bromura de metil - insecticide din catalogul pesticidelor

Bromura de metil este un pesticid multilateral foarte efectiv contra unei game largi de dăunători. Administrarea ei este relativ uşoară, şi datorită penetrării rapide în sol, produse şi construcţii, distruge efectiv în concentraţii moderate cei mai inaccesibili dăunători. Însă bromura de metil are şi efect negativ, alterînd culoarea şi mirosul unor produse tratate cu această substanţă. De asemenea, este o substanţă toxică şi necesită a fi aplicată cu echipament special de către persoane instruite.

Domeniile principale de aplicare a bromurii de metil Pre-plantare: fumigaţia înainte de plantarea culturilor: de exemplu fragi, roşii, ardei, flori, plante ornamentale etc.

Depozitare: fumigaţia produselor depozitate: grîne, fructe uscate, cacauă.

Bromura de metil CH3Br

Transport: fumigaţia unităţilor de transport: nave, aparate de zbor, containere de marfă, vase marine Răzoare de sămînţă şi pepiniere: fumigaţia înainte de însămînţare, plantarea puieţilor şi răsadei. Reeşind din ecotoxicitatea şi impactul asupra mediului, utilizarea bromurei de metil a fost interzisă în majoritatea ţărilor.

Deasemenea au fost elaborate şi testate un şir de substanţe şi tehnologii alternative. Însă puţine substanţe alternative pot controla şi combate o gamă largă de dăunători precum bromura de metil, iar substituţia bromurii de metil necesită o combinare a cîtorva substanţe şi tehnici pentru a atinge un nivel de control similar.

Una din alternativele efective de substituţie a bromurii de metil este Managementul Integrat de Combatere a Dăunătorilor MICDcare contribuie la identificarea dăunătorilor şi utilizarea cîtorva tehnici bromura de metil control şi combatere.

MICDT reprezintă un sistem bazat pe monitoringul dăunătorilor, determinarea nivelelor de daune cauzate de către dăunători precum şi o combinaţie a strategiilor şi tacticilor de prevenire sau abordare a problemei dăunătorilor într-un mod ecologic şi cheltuieli efective. Programele de tratare depind de localitate şi combină două sau mai multe tehnici din metodele biologice, de cultură, fizice, mecanice şi chimice.

Componentele tipice ale MICD sunt: Identificarea dăunătorilor din sol şi organismelor benefice pentru viziune normală în număr. Determinarea nivelului populaţiei dăunătorilor ce poate fi tolerat pînă la aplicarea tratamentului.

Acest prag se bromura de metil pe prejudiciul economic admisibil, nivelul populaţiei de dăunători şi organismelor benefice, timpul din sezonul de creştereetapele dezvoltării ale organismelor principale şi paraziţilor lor. Monitoring şi evidenţă regulată a tipurilor şi nivelurilor populaţiei de dăunători şi organisme benefice. Un sistem de practici de prevenire a dezvoltării şi extinderii dăunătorilor, cum ar fi curăţirea şi igienizarea serelor sau înlăturarea reziduurilor de plante infectate.

Aplicarea tratamentelor, după necesitate, pentru controlul unor anumiţi dăunători ţintă combătuţi cu selectarea tratamentelor ce evită sau minimalizează ricul pentru oameni, mediu sau organisme benefice. Evaluarea rezultatelor practicilor şi perfecţionarea sistemului după necesitate. În MICD, tratamentele nu trebuie aplicate conform calendarului. Ele se aplică numai atunci cînd rezultatele monitoringului indică că dăunătorii vor cauza un prejudiciu neadmisibil.