Iar dacă domnul a luat privirea


Este mai bine să priveşti în sus Carl B. Cook din Cei Şaptezeci Dacă noi, precum președintele Monson, dăm dovadă de credință și privim spre Dumnezeu pentru ajutor, nu vom fi copleşiţi de greutățile vieții. Am plecat din biroul Celor Șaptezeci și am intrat în liftul clădirii administrative a Bisericii.

În timp ce liftul cobora, capul meu era plecat și priveam în gol la podea. Ușa s-a deschis și cineva a intrat, dar nu am privit în sus. Am recunoscut glasul — era preşedintele Thomas S.

Sunt sigur ca acel răspuns isteţ a inspirat încredere în abilitățile mele!

când vederea este de minus 10 kg locuiesc oameni cu vedere slabă

Dar dânsul văzuse înfățișarea mea abătută și servieta mea grea. În timp ce am coborât încă un etaj, dânsul mi-a explicat cu bucurie că era în drum spre templu.

De atunci am meditat la această experiență și la rolul profeților.

vederea este distorsionată și durerea capului Am viziune 2 5

Eram împovărat și capul îmi era plecat. Când profetul a vorbit, m-am uitat la el. El mi-a redirecționat atenția pentru a privi în sus, la Dumnezeu, unde eu aș putea fi vindecat și întărit prin ispăşirea lui Hristos.

About john Fischer

Aceasta este ceea ce fac profeții pentru noi. Ei ne conduc spre Dumnezeu. Dintre toți oamenii, dânsul s-ar putea simți împovărat de responsabilitățile sale. În schimb, dânsul dă dovadă de o mare credință și este plin de optimism, înțelepciune și dragoste față de alții.

Domnul a dat, Domnul a luat

Dânsul are încredere în Domnul și se bazează pe El pentru a avea tărie, iar Domnul îl binecuvântează. Experiența m-a învățat că, dacă noi, precum președintele Monson, dăm dovadă de credință și privim spre Dumnezeu pentru ajutor, nu vom fi copleşiţi de greutățile vieții. Noi nu ne vom simți incapabili să facem ceea ce am fost chemați să facem și ceea ce trebuie să facem.

viziune îmbunătățită cu sunet care este vederea unui cioban

Noi vom fi întăriți și viețile noastre vor fi pline de pace și bucurie. Dar trebuie să avem credința să privim în sus și curajul să urmăm îndrumările Sale. De ce este o provocare să privim în mod consecvent în sus în viețile noastre? Poate ne lipsește credința că un lucru atât de simplu ne poate rezolva problemele. De exemplu, când copiii lui Israel au fost mușcați de șerpi veninoși, lui Moise i s-a poruncit să ridice un șarpe de aramă pe o prăjină. Șarpele de aramă îl reprezenta pe Hristos.

Iar dacă domnul a luat privirea

Aceia care au privit în sus la șarpe, așa cum au fost sfătuiți de profet, au fost vindecați. Atunci când ne amintim de El şi ne încredem în puterea Sa, noi suntem întăriţi prin Ispăşirea Sa. Este modalitatea iar dacă domnul a luat privirea care noi putem fi uşuraţi de neliniştile noastre, de poverile noastre şi de suferinţele noastre. Este modalitatea prin care noi putem fi iertaţi şi vindecaţi de durerea păcatelor noastre.

Este modalitatea prin care noi putem dobândi iar dacă domnul a luat privirea şi putere să îndurăm toate lucrurile.

11.09.2020_Predica Părintele Ioan la Taina Sfântului Maslu ochii obosesc și vederea scade

După ce am ascultat câteva mesaje inspirate despre punerea în practică a ispăşirii în vieţile noastre, preşedinta Societăţii de Alinare din ţăruş a invitat toată lumea afară.

Fiecăruia ne-a fost dat un balon cu heliu. Ea ne-a explicat că baloanele noastre reprezentau orice povară, încercare sau greutate care ne trăgea în jos în vieţile noastre. Acel simplu fapt de a da drumul balonelor noastre ne-a reamintit, într-un mod minunat, de bucuria de nedescris care vine atunci când privim în sus şi ne gândim la Hristos. Spre deosebire de a da drumul balonului cu heliu, a privi în sus din punct de vedere spiritual nu este o experienţă singulară. Noi învăţăm din rugăciunea de împărtăşanie că trebuie întotdeauna să ne amintim de El şi să ţinem poruncile Sale, pentru ca noi să putem avea Spiritul Său cu noi în fiecare zi să ne îndrume.

Deci, cum ne va îndruma El astăzi? Prin profeţi, apostoli şi conducători ai preoţiei şi prin sentimentele pe care le avem atunci când ne deschidem inimile şi sufletele Tatălui Ceresc în rugăciune. El ne îndrumă atunci când noi uităm de lucrurile lumii, ne pocăim şi ne schimbăm. El ne îndrumă atunci când ţinem poruncile Sale şi încercăm să fim mai asemănători Lui. Şi El ne îndrumă prin Duhul Sfânt.

Noi trebuie să privim în sus şi să păşim înainte. Şi, când facem aceasta, eu ştiu că noi ne vom bucura, pentru că Dumnezeu vrea ca noi să fim fericiţi. Noi suntem copiii Tatălui Ceresc. El vrea să facă parte din viaţa noastră, să ne binecuvânteze şi să ne ajute. El ne va vindeca rănile, ne va şterge lacrimile şi ne va ajuta pe calea noastră de întoarcere în prezenţa Sa.

Când privim la El, ne va conduce.

Formular de căutare

Domnul mi-e lumina; frică nu îmi e. Mereu, zi şi noapte, Îl simt aproape… Cântecul meu, bucuria. Mereu, zi şi noapte, El îmi conduce calea.